model extras de cont clienti furnizori

Inventarierea patrimoniului la 31.12.2011

Reamintim persoane juridice că au obligaţia inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, la 31 decembrie 2011, potrivit prevederilor Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 LINK - text integral- pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704/2009. În articolul de mai jos, prezentăm, sintetic, principalele obligaţii în acest sens.

Citeşte mai mult...