amenda neprezentare la recrutare

Atentie, prezentarea la Centrul Militar este obligatorie!

În conformitate cu prevederile articolului 4 din Legea 395/2005, privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, modificată şi completată conform Legii 223/2010, tuturor cetăţenilor români, bărbaţi, le revine obligaţia de a se prezenta, în termen de 6 luni de la data împlinirii vârstei de 18 (optsprezece) ani,

Citeşte mai mult...