Cum se poate obtine cazierul juridic pentru cetatenii straini? Imprimare
Evaluare utilizator: / 9
Cel mai slabCel mai bun 

Informatii utile privind obtinerea certificatului de cazier judiciar necesar inregistrarii persoanelor juridice in Registrul Operatorilor Intracomunitari

În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar, necesar înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, împuterniciţii persoanelor juridice vor depune actele necesare la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie/ Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti unde acestea au sediul social/sucursală/filială/punct de lucru.Vezi si Informatii obtinere cazier judiciar cetateni straini

Pentru asociatii cetateni romani sau cetateni straini  cu rezidenta in Romania

Documentele necesare:

 1. Solicitare scrisă, semnată şi ştampilată de conducerea societăţii, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioară - dacă este cazul, numărul de ordine în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, naţionalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului - nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitării certificatului de cazier – formular tipizat;
 2. Chitanţa de plată a taxei de eliberare, în cuantum de 10 RON;
 3. Timbre fiscale în valoare de 2 RON;
 4. Împuternicire scrisă pentru reprezentantul legal al societăţii, care va depune cererea şi va ridica certificatul – formular tipizat;
 5. Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (în copie şi original);
 6. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în copie şi original).

Conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti:

- în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului;

- prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A.;

- prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare şi este valabil 6 luni de la data eliberării.

Menţionăm că informaţiile prezentate şi formularele tipizate pentru solicitarea certificatelor de cazier judiciar sunt disponibile şi la adresa www.poliţiaromana.ro în secţiunea Informaţii utile/Acte necesare pentru.

Sursa: politiaromana.ro

Pentru persoanele fizice  cetateni straini sau persoane juridice nerezidente

Cetăţenii străini, persoane fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei, care doresc obţinerea certificatului de cazier judiciar în vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, se pot adresa, prin împuterniciţi, unităţilor de poliţie, de la locul de domiciliu/resedinţă al împuternicitului.

Documentele necesare:

 1. buletinul/cartea de identitate, care atestă locul de domiciliu/resedinţă a împuternicitului în jud. Sibiu;
 2. copie de pe actul de identitate al titularului;
 3. cererea tip, completată cu datele de stare civilă ale titularului;
 4. timbre fiscale în valoare de 2 lei;
 5. dovada plăţii taxei de eliberare a certificatului, în valoare de 10 lei;
 6. procură autentificată în condiţiile art. 31 alin. 1 si 2 din Legea nr. 290/2004 republicată, privind cazierul judiciar. Procura trebuie să fie redactată în termeni clari, din care să rezulte datele de stare civilă ale titularului si ale împuternicitului, scopul si durata mandatului. Procura notarială se va reţine în original dacă este emisă doar pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar; în cazul în care este emisă si pentru alte scopuri, se va reţine o copie a acesteia, care se va atasa cererii depuse.
 7. dosar plic

Certificatul de cazier judiciar se eliberează în maxim 7 zile lucrătoare si este valabil 6 luni de la data eliberării.

Programul de lucru cu publicul este următorul:

PREFECTURA SIBIU str. ANDREI SAGUNA, nr.10
Luni, marti, joi, vineri – 8.30 – 11.30  si  14.00 – 16.00
Miercuri – 8.30 – 11.30 si   15.00 – 18.00

MEDIAS
Luni, marti, joi – 10.30 – 12.00
Miercuri - 13.30 – 15.00

AGNITA
Luni, marti, miercuri,
joi, vineri – 9.30 – 11.00

PERSOANE JURIDICE NEREZIDENTE

Împuterniciţii persoanelor juridice nerezidente în jud.Sibiu, care doresc obţinerea certificatului de cazier judiciar în vederea înscrierii în Registrul peratorilor intracomunitari, se vor adresa Serviciului cazier Judiciar, biroul cu publicul cu sediul la Prefectura Sibiu, str. ANDREI SAGUNA. Nr.10

Programul de lucru pentru primirea cererilor si eliberarea certificatelor de cazier judiciar este:
Luni, marti, joi, vineri – 8.30 – 11.30 si - 14.00 – 16.00
Miercuri – 8.30 – 11.30 si - 15.00 – 18.00.

Documentele necesare:

 1. Solicitare scrisă, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioară - dacă este cazul, numărul de ordine în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, naţionalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului - nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitării certificatului de cazier – formular tipizat;
 2. Chitanţa de plată a taxei de eliberare, în cuantum de 10 lei;
 3. Timbre fiscale în valoare de 2 lei;
 4. Împuternicire scrisă pentru reprezentantul societăţii care va depune cererea si va ridica certificatul – formular tipizat;
 5. Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (în copie si original);
 6. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în copie si original) al persoanei juridice de naţionalitate română care solicită înscrierea în registru, din care să reiasă calitatea de asociat a solicitantului;
 7. dosar plic

Certificatul de cazier judiciar se eliberează în maxim 7 zile lucrătoare si este valabil 6 luni de la data eliberării.

Sursa: sb.politiaromana.ro

Subscrie la Conta_Club

Pe aceeasi tema:

 

 

 

 

Comentarii  

 
0 #2 Monica Pascu 15-07-2010 16:38
Atentie !!!
Pentru asociatii persoane fizice se solicita cazier persoane fizice si doar pentru asociatii persoane juridice se solicita cazier persoane juridice .Mai multe detalii pe www.politiaromana.ro
Citat
 
 
0 #1 Monica Pascu 09-07-2010 00:00
Verificati site-urile Inspectoratelor Judeţene de Poliţie din zona care va intereseaza pentru mai multe detalii. Nebunia cu Acest Registru de abia acum incepe sa depunem o data si apoi va mai scriu daca mai apare ceva, daca mai cer si altceva ce au uitat sa scrie prin lege :lol:
Citat
 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează