Informatii si documente utile la inventarierea patrimoniului Imprimare
Evaluare utilizator: / 212
Cel mai slabCel mai bun 

Inventarierea patrimoniului la 31.12.2011

Reamintim persoane juridice că au obligaţia inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, la 31 decembrie 2011, potrivit prevederilor Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 LINK - text integral- pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704/2009. În articolul de mai jos, prezentăm, sintetic, principalele obligaţii în acest sens.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


În categoria entităţilor obligate să organizeze şi să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, potrivit art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, intră: societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice.

Atenţie! Persoanele care obţin venituri din activităţi independente şi sunt obligate, potrivit legii, să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă în partidă simplă aplică prevederile ordinului precizat mai sus.

Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, pot aplica, pe lângă prevederile ordinului menţionat mai sus, şi reglementări specifice cu privire la organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, emise de instituţiile de reglementare, în funcţie de specificul activităţii.

Precizăm că, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


 

Care sunt etapele inventarierii ?

  • Intocmim decizia de inventariere in care nominalizam membrii comisiilor de inventariere si data la care incepe inventarierea;
  • Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere sunt următoarele:

a) înainte de începerea operatiunii de inventariere să ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor o declaratie scrisă din care să rezulte dacă:

  • - gestionează bunuri si în alte locuri de depozitare;
  • - în afara bunurilor entitătii respective are în gestiune si alte bunuri apartinând tertilor, primite cu sau fără documente;
  • - are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori valoare are cunostintă;
  • - are bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit documentele aferente;
  • Comisiile isi desfasoara activitatea de inventariere conform planului stabilit in decizie;


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


 

  • Inventarierea bunurilor : stocuri , mijloace fixe, bunuri luate in leasing operational, sau cu chirie (aceste bunuri care nu apartin juridic entitatii insa care sunt utilizate de entitate sunt inventariate pe liste separate), casa si banca- care se reconcilieaza cu registrul de casa si extrasul de banca;

 

  • Inventarierea conturilor : conturi de furnizori si clienti – care se inventariaza prin trimiterea de scrisori catre acestia si reconcilierea ulterioara a soldurilor), conturi de alte datorii si creante – la acestea se ataseaza la dosarul de inventariere orice documente justificative, conturi de capital (din clasa 1) la care se pot anexa: decizii de repartizare a profitului, decizii de majorare a capitalului, decizii de constituire a rezervelor, etc.
  • La sfarsit , se reconciliaza rezultatul faptic cu datele din contabilitate , se analizeaza diferentele si si inregistreaza in contabilitatea dupa aprobarea lor de catre conducerea companiei (si obligatoriu, pana la sfarsit de an, astfel incat datele din balanta la 31.12.2011 sa corespunda cu situatia reala).

Descarca de aici modele pentru procesele verbale incheiate la finalul inventarierii

 

 

CONTA CLUB

Fii informat in timp real cu ultimele noutati legislative
Inscrie-te la newsletter


Subscrie la Conta_Club

 

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează