Procedura angajare Imprimare
Evaluare utilizator: / 19
Cel mai slabCel mai bun 

Care sunt pasii de urmat si actele necesare la angajarea unui salariat nou?

Conform HG 500/2011 ~link text integral~ la Art.2 procedura de angajare este urmatoarea:

(1) Încadrarea în munca a unei persoane se realizeaza, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicata, numai prin încheierea unui contract individual de munca, în temeiul caruia persoana fizica, în calitate de salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica,în schimbul unei remuneratii denumite salariu.

 

 

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza

 

Dosarul de  angajare cuprinde urmatoarele:

 • situatia locurilor de munca vacante se depune cu minim 1 zi inaintea angajarii la SOMAJ, verificati pe site-ul institutiei daca se poate transmite si online.
 • cerere de angajare (in care este trecut salarul de incadrare) cu aprobarile angajatorului: 1. Per. nedeterm./ determ.  2. functie de baza/ cumul functii    3. data incepere activitate  4. nr.ore/ zi 5. denumirea functiei 6. salar brut
 • minuta de informare (prealabila conform articol 17)
 • contract de munca -> incheiat  cu minim 1 zi inainte de a incepe activitatea, dar in aceeasi zi, sau dupa data “Situatiei locurilor de munca vacante”
 • Copii acte de identitate , studii etc,  copie B.I/ C.I. ,copie act de studii , copie certificate casatorie,copie certificat nastere/ copie certificate nastere copii   , copie diplome, atestate, certificare etc,
 • declaratie cu persoanele aflate in intretinere (daca este vorba despre functia de baza)
 • programarea concediilor de odihna pentru anul in curs
 • declaratia Protectia Muncii - descriere traseu pana la locul de munca
 • analize medicale (de adus INAINTE de angajare) -> Dosar medical verde: se completeaza de catre angajator si ramane la Cab. Medical, care elibereaza “Fisa de aptitudini” in 2 ex. (unul alb si unul verde) -> 1 ex.- dosar personal (fara fisa de aptitudini nu ai voie sa primesti persoana la munca-contractul este astfel nul potrivit modificarilor noi)
 • fisa de protectia muncii
 • fisa PSI
 • ROI (regulament de ordine interioara semnat si datat)
 • fisa postului semnata
 • minuta de informare (prealabila incheierii actului aditional)
 • acte aditionale (majorari salarii, schimbari functii, durata de munca etc.)

 


Puteti descarca toate documentele de mai sus de aici LINK

 


 

 

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza

La actele initiale din dosarul de angajare se adauga cele de pe parcursul activitatii  si se pastreaza in unitate  si se elibereaza copii la cerere conform HG 500/2011

ART. 8 Ce trebuie sa contina dosarul fiecarui angajat?

(1) Angajatorul are obligatia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra în bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.
(2) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente:

 • actele necesare angajarii,
 • contractul individual de munca,
 • actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca,
 • acte de studii/certificate de calificare,
 • orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii în registru.

Ce documente trebuie eliberate angajatilor la cerere?

(3) La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat sa îi elibereze acestuia:

 • a) copii ale documentelor existente în dosarul personal;
 • b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea în munca, în meserie si în specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

(4) Documentele sunt eliberate în copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicita de angajator pentru conformitate cu originalul.
(5) Registrul electronic si dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra în conditii care sa asigure securitatea datelor, precum si pastrarea lor îndelungata si corespunzatoare, cu respectarea  prevederilor Legii nr. 677/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare. Angajatorul raspunde pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricarei alte persoane fizice sau juridice, prin încalcarea acestor obligatii.
(6) În masura în care, din motive obiective, angajatorul se afla în imposibilitatea de a elibera documentele prevazute la alin. (3),salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de munca din raza caruia angajatorul îsi desfasoara activitatea eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte elementele continute în registru, astfel cum a fost întocmit si transmis de catre angajator. Inspectoratul teritorial de munca în cauza elibereaza documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

 

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza

CONTA CLUB

Fii informat in timp real cu ultimele noutati legislative
Inscrie-te la newsletter


Subscrie la Conta_Club

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează