Procedura recuperare sume din FNUASS Imprimare
Evaluare utilizator: / 12
Cel mai slabCel mai bun 

Procedura de restituire a diferentelor dintre indemnizatia pentru concedii medicale si contributia pentru indemnizatii la CAS Mures

Având în vedere prevederile OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată prin OUG 117/23.12.2010 şi Ordinul 60/2006 privind Normele metodologice de aplicare a OUG 158/2005, actualizat prin Ord 130/18.02.2011, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 

1.)  În conformitate cu punctul 26 din Ordinul 430/470/2010, sumele reprezentând indemnizaţii achitate de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, pot fi solicitate, pe baza actelor justificative de către CAS MUREŞ în termen de 90 de zile de la data la care erau în drept să le solicite.

2.) Conform prevederilor art. 38, alin (2) din OUG 158/2005, actualizată, sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din bugetul FNUASS– nu  şi din contributiile lunilor următoare

3.)  CAS MUREŞ, prin compartimentul de specialitate din cadrul Serviciului ACC, va proceda la primirea şi înregistrarea cererilor de recuperare numai după procesarea şi validarea datelor cuprinse în Declaraţia D112.

 

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


 

Confirmarea depunerii Declaraţiei 112 la ANAF nu certifică corectitudinea datelor înscrise în Anexele A1.1 şi A1.2.

În baza art.1 pct.3 din Ordinul comun MS/CNAS 130/351/2011 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a  verifica şi de a valida datele cuprinse în declaraţie.

Cererile depuse la registratura generală a CAS MUREŞ nu sunt considerate înregistrate şi nici nu intră în procedura de procesare dacă nu respectă procedura de validare din cadrul compartimentului de specialitate al CAS MUREŞ.

În cazul în care se constată erori în cuprinsul declaraţiei, acestea vor fi comunicate angajatorilor prin publicare pe pagina de internet al instituţiei:

www.casmures.ro /Angajatori/Declaraţii D112 cu erori


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


 

Documentele necesare la depunerea cererilor de recuperare pentru concedii medicale sunt:

 

Angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor vor depune la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrative teritorială îşi au sediul social, respective domiciliul următoarele documente:

-      cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completaţă în două exemplare, alături de centralizatorul privind certificatele de concediu medical din luna pentru care se depune cererea,

-      copia declaraţiei unice D112 ( anexa 1 şi anexa 1.1 până la secţiunea C2 inclusiv)

-      fişa sintetică pe plătitor cu contribuţia la concedii şi indemnizaţii sau certificatul de atestare fiscală emis de DGFP,

-      exemplarul 2 (roz) al certificatelor de concediu medical inclusiv cele care se suportă  de către angajator

 

Descarca de aici ~LINK~ model oficial cerere de recuperare sume FNUASS

Descarca de aici ~LINK~ model oficial centralizator privind certificatele de concediu

 

Cererea de restituire va conţine în mod obligatoriu şi următoarele elemente:

  • contul de bancă în care se va efectua plata, în cazul agenţilor economici;
  • contul de trezorerie în cazul instituţiilor publice;
  • numărul de telefon  şi nr. fax al angajatorului;
  • adresa de e-mail  pentru o promtitudine mai mare al schimbului de informaţii şi pentru transmiterea erorilor identificate,  ;
  • persoana de contact;

 

 

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


 

 

În urma analizării în cadrul compartimentului de specialitate ( validare din punct de vedere medical şi economic )  rezultatul va fi comunicat prin e-mail solicitantului .

 

Atentie!!! Verificati pe site-ul Casei de Sanatate la care sunteti arondati care este procedura pe care trebuie sa o urmati si ce documente sunt solicitate . De multe ori am observat diferente de la o casa de sanatate la alta.

 

 


CONTA CLUB

Fii informat in timp real cu ultimele noutati legislative
Inscrie-te la newsletter


Subscrie la Conta_Club

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează