Declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende Imprimare
Evaluare utilizator: / 6
Cel mai slabCel mai bun 

Impozitarea veniturilor pe dividende

Principalele obligaţii pe care le au contribuabilii în ceea ce priveşte reţinerea, declararea şi plata impozitului pe dividende.

 

Reţinerea, declararea şi plata impozitului pe dividende distribuite persoanelor juridice

O persoană juridică română care distribuie/plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende, către bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se distribuie/plăteşte dividendul.

Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra dividendului brut distribuit/plătit persoanei juridice române.

Se plăteşte impozit pe dividende pentru sumele distribuite/plătite fondurilor deschise de investiţii, încadrate astfel, potrivit reglementărilor privind piaţa de capital.

Impozitul pe dividende se declară la rândul 5 „Impozit pe dividende distribuite la persoanele juridice” din formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi se plăteşte la Bugetul de stat.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza

Reţinerea, declararea şi plata impozitului pe dividende distribuite persoanelor fizice

Veniturile sub formă de dividende acordate persoanelor fizice se impun cu o cotă de 16% din suma acestora.

Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.

Impozitul pe dividende se declară la rândul 12 „Impozit pe venituri dividende distribuite persoanelor fizice” din formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi se plăteşte la Bugetul de stat.

Plătitorii de venituri din dividende au obligaţia depunerii formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, până la 30 iunie anul următor realizării venitului.

Atenţie! În cazul în care dividendele distribuite atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza

 

Monografie contabila dividende

 

a) Repartizarea profitului in ianuarie

1171 = 457 500 RON

b) Reţinerea impozitului pe dividende pentru dividendele cuvenite societăţii R

457 = 446 80 RON

d) Plata impozitului pe dividende către stat

446 = 5121 80 RON

e) Plata dividendelor nete către asociati

457 = 5121 420 RON

Excepţii de la plata impozitului pe dividende

Nu se calculează, reţine şi plăteşte impozit pe dividende, în cazul dividendelor distribuite:

- unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de 2 ani consecutivi, împliniţi la data plăţii acestora, inclusiv;

De reţinut! După data de 1 ianuarie 2007, chiar dacă acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale exerciţiilor financiare anterioare anului 2007, în măsura în care beneficiarul îndeplineşte condiţiile prevăzute mai sus.

- fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;

- organelor administraţiei publice care exercită, prin lege, drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului la acele persoane juridice române.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza

Nu sunt considerate dividende sumele primite sub formă de:

- distribuiri de titluri de participare suplimentare, care nu modifică procentul de deţinere a titlurilor de participare ale oricărui participant la persoana juridică, efectuate în legătură cu o operaţiune de majorare a capitalului social al unei persoane juridice;

- distribuiri în legătură cu dobândirea/răscumpărarea de către o societate comercială, de acţiuni proprii, ce nu modifică pentru participanţii la persoana juridică respectivă procentul de deţinere a titlurilor de participare;

- distribuiri în bani sau în natură efectuate cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de către participanţi.

*

Baza legală: art. 36 şi 67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: www.finantevalcea.ro
CONTA CLUB

Fii informat in timp real cu ultimele noutati legislative
Inscrie-te la newsletter

Subscrie la Conta_Club


 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează