Modificari aduse Codului de Procedura Fiscala incepand cu 01 octombrie 2010 Imprimare
Evaluare utilizator: / 0
Cel mai slabCel mai bun 

Modificări ale Codului de Procedură Fiscală

In contextul menţinerii crizei economico-financiare actuale, având în vedere atât afectarea fluxului de lichidităţi ale operatorilor economici care generează efecte negative majore, precum şi blocaje financiare, cazuri de insolvenţă, cât şi supravieţuirea operatorilor economici şi pierderea a numeroase locuri de muncă, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală. În articolul de mai jos, prezentăm principalele noutăţi reglementate prin actul normativ precizat.

Descaraca textul integral al OUG 88/2010 de aici LINK

Ce modificari aduce OUG 88/2010 Codului de Procedura Fiscala?

Compensarea obligaţiilor reciproce

Actul normativ propune reglementarea compensării de drept, adică stingerea creanţelor reciproce chiar în momentul când creanţele există deodată, indiferent dacă debitorii au sau nu cunoştinţă despre aceasta.

Prin compensare se sting creanţele statului sau unităţilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, până la concurenţa celei mai mici sume, când ambele parţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, cu condiţia ca respectivele creanţe să fie administrate de aceeaşi autoritate publică.

Creanţele fiscale ale debitorului se compensează cu obligaţii datorate aceluiaşi buget, urmând ca din diferenţa rămasă să fie compensate obligaţiile datorate altor bugete, în mod proporţional.

Creanţele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compensează cu creanţele fiscale ale debitorului reprezentând sume de restituit de aceeaşi natură. Eventualele diferenţe rămase se compensează cu alte obligaţii fiscale ale debitorului.

Dacă legea nu prevede altfel, compensarea operează de drept la data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile. În acest sens, creanţele sunt exigibile:

a) la data scadenţei, potrivit art. 111 din Codul de Procedură Fiscală;

b) la termenul prevăzut de lege pentru depunerea decontului cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare, în limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisă de organul fiscal potrivit legii;

c) la data comunicării, potrivit legii, a unei decizii de soluţionare a cererii de restituire a accizei sau TVA, după caz;

d) la data comunicării deciziei, pentru obligaţiile fiscale principale, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie;

e) la data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil;

f) la data comunicării actului de individualizare a sumei, pentru obligaţiile de plată de la buget;

g) la data primirii, în condiţiile legii, de către organul fiscal a titlurilor executorii emise de alte instituţii, în vederea executării silite.

Compensarea se constată de către organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu.
Organul fiscal competent comunică debitorului decizia cu privire la efectuarea compensării, în termen de 7 zile de la data efectuării operaţiunii.

Reglementarea intră în vigoare începând cu 1 noiembrie 2010.

 

 

Dobânzi de întârziere mai mici

Ordonanţa de Urgenţă a mai stabilit şi diminuarea nivelului dobânzii datorate pentru creanţele fiscale neachitate la termen la 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, faţă de 0,05%, cât a fost până la 30 septembrie 2010. Această diminuare operează începând cu 1 octombrie 2010.
*
Baza legală: Ordonanţa de Urgenţă nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669/30.09.2010.

Sursa: www.finantevalcea.ro

CONTA CLUB


Vrei sa primesti pe mail toate stirile?  Inscrie-te in clubul nostru!


Subscrie la Conta_Club

 

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează