model cerere certificat fiscal 2011

Certificatul de atestare fiscala

Potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, certificatul de atestare fiscală este documentul care reflectă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.

Citeşte mai mult...